พิธีมอบรางวัลการประกวด Documentary Movie โครงการเยาวชนไทยเรียนรู้เเหล่งอีสาน เส้นทางอีสานสร้างสรรค์ ตอน...จากต้นสายสู่ปลายเทียน
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย. 2555

พิธีมอบรางวัลการประกวด Documentary Movie

โครงการเยาวชนไทยเรียนรู้เเหล่งอีสาน

เส้นทางอีสานสร้างสรรค์ ตอน...จากต้นสายสู่ปลายเทียน

วันอังคารที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐ น.      

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นางพัฒน์มาศ  วงศ์พัฒนศิริ

ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.

กล่าวถึงเเสดงความยินดี เเละกล่าวถึงโครงการเยาวชนไทยเรียนรู้เเหล่งอีสาน

“ตอน จากต้นสาย สู่ปลายเทียน”

๑๔.๑๕ น.

-

พิธีมอบรางวัล

๑๔.๓๐ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว