แถลงข่าวงาน Thailand Medical and Wellness Trade FAM Trip 2012
วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ย. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าวงาน Thailand Medical and Wellness Trade FAM Trip 2012

วันอังคารที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ  ชั้น ๑๒  โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์  แอท  เซ็นทรัลเวิล์ด 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๐๙.๔๐–๐๙.๕๕ น.         

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวที นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน


๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น.

- 

ชม VTR Thailand Medical Tourism Destination  (ความยาว ๑๐ นาที)


๑๐.๓๐ – ๑๐.๓๕ น.

-

 

-

 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดและเข้าเยี่ยมชม

นิทรรศการ การสาธิตบริการทางสุขภาพต่างๆ ภายในงาน

เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานฯ