“รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert”
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 2555

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการ “รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert”

วันพฤหัสบดีที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐ น.      

-

ชม VTR  เปิดตัวโครงการ “รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert”

พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกล่าวแนะนำ            

โครงการ “รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert”

๑๔.๑๐ น.

- 

นายธวัชชัย  อรัญญิก   

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ“รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert”


 

-

พิธีกรกล่าวเชิญตัวแทนศิลปินประกอบด้วย น้าโย่ง น้าพวง และน้านงค์ นักแสดงแห่งจำอวดคุณพระ และมิตรโมชดารา ศิลปิน Beatbox ที่จะร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ต “รัก(ษ์) สนุก ปลูกสีเขียว Green Teens Concert” ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดงาน และเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน


 

- 

การแสดงจำอวดคุณพระ และมิตร โมชดารา ศิลปิน Beatbox


๑๕.๐๐ น.

- 

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าว