งาน “Redeem Travel Fair 2012”
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ย. 2555

 

กำหนดการ 

แถลงข่าวการจัดงาน “Redeem Travel Fair 2012”

วันอังคารที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๔.๓๐ น.      

-

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้แถลงข่าวร่วมพูดคุยถึงโครงการ Redeem Travel Fair 2012

 

-

ผู้แทนจาก TV Magazineกล่าวถึง รายละเอียดโครงการ Redeem Travel Fair 2012

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การสนับสนุนโครงการ Redeem Travel Fair 2012

 

-

 

 

 

ผู้บริหารธนาคารทั้ง ๖ ธนาคาร กล่าวถึง โปรโมชั่นพิเศษที่แต่ละธนาคารมอบให้กับผู้ถือบัตร ได้แก่

คุณมยุรี  ตันติภนา​ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณยุพดี  ชัยฉัตรพรสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

คุณจตุฤทธิ์  จันทรการนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณบุญชัย  ตรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

คุณปรีชาภรณ์  ดีณรงค์ ผู้อำนวยการ Card Usage & Promotion บัตรเครดิตบุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.กสิกรไทย

 

-

พิธีกรแนะนำเว็บไซต์ www.redeemtravelfair.com

๑๕.๑๐ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จับรางวัลให้ผู้โชคดีที่มาร่วมงานฯ

 

-

จบการแถลงข่าว