งานประจำปีวันรำลึก ๑๐๐ ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ย. 2555

 

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานประจำปีวันรำลึก ๑๐๐ ปี  ชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช 

ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี  ๒๕๕๕ ร้อยดวงใจ ร้อยศรัทธา  ปวงประชา  น้อมรำลึก  พระพุทธเจ้าหลวง

วันพุธที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  

๑๐.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสารและของที่ระลึก

 

-

ชมการแสดงจินตลีลา  ชุด สีชัง

๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายคมสันต์  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  ภาพรวมและความสำคัญของการจัดงานประจำปีวันรำลึก ๑๐๐ ปี  ชาวสีชังทั้งเกาะ          ถวายราชสักการะพระปิยะมหาราช  ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี  ๒๕๕๕

 

-

นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

-

นายณรงค์  เทพเสนา นายอำเภอเกาะสีชัง กล่าวถึง  รายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ

 

-

นายดำรงค์  เภตรา  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง / ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสีชัง กล่าวถึง  กิจกรรมและวัฒนธรรมเด่นการแต่งกายย้อนยุคในงานฯ

 

-

นายอรรถพล  วรรณกิจ ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานพัทยา กล่าวถึง  การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

 

-

ชมการเดินแบบการแต่งกายย้อนยุค

 

-

ชมการแสดงฉากย่อ  จากการแสดงแสง เสียง  และสื่อผสม

 

-

ชมการแสดงฟีนาเล่ 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว