แถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ รายการแนสชาแลนจ์ ครั้งที่ ๘
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2555

 

กำหนดการ 

แถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ  รายการแนสชาแลนจ์  ครั้งที่ ๘ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓   สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสารและของที่ระลึก


 

-

ชมวีดีทัศน์บรรยากาศการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ  รายการแนสชาแลนจ์ปีที่ผ่านมา


๑๓.๕๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายไชยยศ  ธงชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึง  ภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว


 

-

นายปรเมศวร์  อมาตยกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  บทบาทการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

ดร.ปราจิน  เอี่ยมลำเนา ประธานสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  รายละเอียดและความเป็นมาของการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ  รายการแนสชาแลนจ์  ครั้งที่  ๘


 

-

นายชนิน  ชาร์ลส   ปิณฑานนท์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  Polaris  Thailand กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการนำทีม ATV และ UTV ร่วมการแข่งขันฯ


 

-

นายบุญชู  ชูเอน ประธานชมรมบูมเมอแรงออฟโรด จังหวัดตรังกล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและความพร้อมของพื้นที่


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

- 

จบการแถลงข่าว