แถลงข่าวโครงการ “มหัศจรรย์รอยเสด็จฯ ทุกหย่อมหญ้า ใต้ฟ้าพระบารมี”
วันที่ประกาศข่าว : 20 ส.ค. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าวโครงการ “มหัศจรรย์รอยเสด็จฯ ทุกหย่อมหญ้า ใต้ฟ้าพระบารมี” 

วันจันทร์ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องโถง  ชั้น ๑   อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐- ๑๔.๑๐น.         

-

VTR  เปิดตัวงานมหัศจรรย์รอยเสด็จฯ ทุกหย่อมหญ้า ใต้ฟ้าพระบารมี          

พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกล่าวแนะนำ            

โครงการ มหัศจรรย์รอยเสด็จฯ ทุกหย่อมหญ้า ใต้ฟ้าพระบารมีโดยสังเขป


๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก   

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดงานและรายละเอียดโครงการ “มหัศจรรย์รอยเสด็จฯ ทุกหย่อมหญ้า ใต้ฟ้าพระบารมี”


๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น.

- 

พิธีกรกล่าวเชิญ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ครูเพลงด้านการเป่าขลุ่ย น้าพวงและน้านงค์ ๒ นักแสดงแห่งจำอวดคุณพระ ตัวแทนศิลปินที่จะร่วมแสดงในงาน “มหัศจรรย์รอยเสด็จฯ หย่อมหญ้า ใต้ฟ้าพระบารมี” ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดในการจัดงานและเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน


๑๔.๔๕ – ๒๔.๕๕ น.

- 

ชมการขับกล่อมเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า โดยนักร้องคุณภาพคุณลูกน้ำ อรธนา พงษ์ประสิทธิ์ แห่งรายการคุณพระช่วย พร้อมกับเสียงขลุ่ยอันทรงพลัง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี


๑๔.๕๕ – ๑๕.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนซัก - ถามและถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าว