เที่ยวเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 17 ส.ค. 2555

แถลงข่าว “เที่ยวเมืองกาญจน์  อาหารอร่อย  จังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๕”

วันศุกร์ที่  ๑๗   สิงหาคม  ๒๕๕๕  

ณ  โรงแรม เอ็มทู เดอ  บางกอก  ถนนสุทธิสาร 

    

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสารและของที่ระลึก


 

-

ชมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี “กาญจนบุรีสวรรค์แห่งธรรมชาติ สัมผัสอารายธรรมประเพณีและวัฒนธรรม เสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวสุดแดนตะวันออก”


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียด และความเป็นมาของงานเทศกาล “เที่ยวเมืองกาญจน์  อาหารอร่อย  จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี  ๒๕๕๕”

 †  นายชัยวัฒน์   ลิมปวรรธนะ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

†   นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์   ประธานเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารฯ

†   นายอิสสระพงษ์  แทนศิริ   ผู้อำนวยการ ททท สำนักงานกาญจนบุรี

 †  นายทรงวุฒิ  ศีลแดนจันทร์  นายกสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยว  จังหวัดกาญจนบุรี

 †  นายสุจินต์  เจียรจิตเลิศ  ประธานชมรมโรงแรม  รีสอร์ท  และสนามกอล์ฟฯ

†   ผู้แทน  บริษัท  บุญรอดเทรดดิ้ง  จำกัด

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว

 

-

สื่อมวลชนและผู้เข้างานร่วมชมและชิม อาหารอร่อยจังหวัดกาญจนบุรี