เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอำ ครั้งที่ ๑๔
วันที่ประกาศข่าว : 15 ส.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกินหอย ดูนก  ตกหมึก  ชะอำ  ครั้งที่ ๑๔

วันพุธที่  ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๕๕  

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสารและของที่ระลึก


 

-

ชมการแสดง


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายวินัย   บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึง  ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี


 

-

นางสาวนงนิตย์   เต็งมณีวรรณ ผู้อำนวยการ  ททท.  สำนักงานเพชรบุรี กล่าวถึง   การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การจัดงานของ ททท. ในการจัดงานเทศกาลกินหอยดูนก  ตกหมึก  ชะอำ  ครั้งที่ ๑๔


 

-

นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ


 

- 

ผู้แทน  บริษัท  บุญรอดเทรดดิ้ง  จำกัด กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของ บริษัท  บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว