แถลงข่าวโครงการ “มหัศจรรย์ วันธรรมดา” ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 10 ส.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ “มหัศจรรย์  วันธรรมดา”  ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  

ณ  โซนกิจกรรมด้านหน้าโรงภาพยนต์ SFX Cinema  ชั้น ๗ 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  แกรนด์  พระราม ๙

 

 

๑๐.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสารและของที่ระลึก


 

-

ชมนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว  และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ“มหัศจรรย์ วันธรรมดา” ๒๕๕๕


๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และรายละเอียดความเป็นมาและภาพรวมโครงการ “มหัศจรรย์ วันธรรมดา” ๒๕๕๕


 

-

พิธีกรเรียนเชิญแขกรับเชิญ นายอมรินทร์  นิติพน  และครอบครัว ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การท่องเที่ยว


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว