แถลงข่าวงานมหกรรมผ้าไหมไทย ร่วมเทิดไท้ราชินี (Celebration of Silk, The Miracle Journey)
วันที่ประกาศข่าว : 8 ส.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

  แถลงข่าวงานมหกรรมผ้าไหมไทย  ร่วมเทิดไท้ราชินี  (Celebration  of  Silk, The Miracle  Journey)

วันพุธที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  

ณ ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

 

๑๐.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสารและของที่ระลึก


๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียด

การจัดงานมหกรรมผ้าไหม  ร่วมเทิดไท้ราชินี  (Celebration  of  Silk, The Miracle  Journey)

  * นางปัจฉิมา  ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

  *† นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี   รองผู้ว่าการด้านสินค้าธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

  *†  ผู้แทน  บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จำกัด  (มหาชน)

  *†  นายเอ็ดเวิร์ด  กิตติ  ผู้บริหาร บริษัท รักชาติ  แมนเนจเมนท์ จำกัด


 

-

ชมการแสดงมินิแฟชั่นโชว์จากนางแบบชื่อดัง  อาทิ  บี  น้ำทิพย์ , แอม สุทธิกานต์ ฯลฯ


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว