โครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว สร้างสถิติโลก
วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าว “โครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยว สร้างสถิติโลก” 

( Hatyai Fashion Festival 2012 )

วันอังคารที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.)

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน 


๑๓.๒๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-

ชมการแสดงแฟชั่นโชว์   ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสถิติโลกการเดินแฟชั่นโชว์ ด้วยนางแบบจำนวนมากที่สุดในโลก บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕


๑๓.๔๕  น.

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการ ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวถึง   การสนับสนุนโครงการฯ

 

 

-

นายแอ็ดเวิร์ด  กิตติ ผู้ดำเนินโครงการ บริษัท รักชาติ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึง  รายละเอียดของโครงการ


 

-

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน


๑๔.๓๐  น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว