พิธีเปิด Amazing Thailand Grand Sale Fair 2012
วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.ค. 2555

 

กำหนดการ

พิธีเปิด Amazing Thailand Grand Sale Fair 2012

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

ณ  บริเวณด้านหน้าเพลนารี ฮอลล์ ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน 

 

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

 

-

ชมการแสดงชุด “Amazing Shopping Paradise”

 

 

-

นายศักดิ์ชัย  ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และรายละเอียดกิจกรรม

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกล่าวเปิดงาน

 

 

-

นายศักดิ์ชัย  ภัทรปรีชากุล มอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

ประธานในพิธีเดินชมงาน

 

  ๑๕.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน