แถลงข่าวโครงการเที่ยวทั่วไทยหัวใจสีเขียว ตอน “เชียงคานเมื่อวานนี้” และ “อยู่น่าน นาน นาน นะ”
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการเที่ยวทั่วไทยหัวใจสีเขียว

ตอน “เชียงคานเมื่อวานนี้” และ “อยู่น่าน นาน นาน นะ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

๑๕.๐๐  น.

-

ชมวิดีทัศน์ “เที่ยวทั่วไทยหัวใจสีเขียว” 7 Green Ways

๑๕.๐๕  น.

-

นางสาวชลณัฎฐ์  โกยกุล พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้แถลงข่าวร่วมพูดคุยแนะนำโครงการ          เที่ยวทั่วไทยหัวใจสีเขียว ตอน “เชียงคานเมื่อวานนี้” และ “อยู่น่าน นาน นาน นะ”

 

-

นางพัฒนมาศ  วงศ์พัฒนศิริ

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

-

นายสุภกิตติ์  พลจันทร

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ

 

-

นายช้างน้อย  กุญชร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนิตยสาร a day

 

-

นายฌอห์ณ จินดาโชติ

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเดินทางในทริปเชียงคาน

๑๖.๐๐  น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว

 

--------------------------------------------