แถลงข่าวงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก” วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก”

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวงาน “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก

 

-

ชมการแสดงพิเศษชุด... เที่ยวทั่วไทย กับพระเอกลิเกเงินล้าน  “ไชยา มิตรชัย”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวฯ  ขึ้นบนเวที

 

-

นายสุรพล   เศวตเศรนี

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง   การส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีมหัศจรรย์เมืองไทย โดยหนึ่งในความมหัศจรรย์ 

            นั้นคือ “มหัศจรรย์มรดกไทย” Miracle of Thai Culture ซึ่งเป็นการนำเสนอ

             ถึงคุณค่ามรดกไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Thainess –        

             Thai Touch และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourist ในโครงการ

             “มหัศจรรย์มรดกไทย... ลิเก”

 

-

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ (ราชบัณฑิต)

กล่าวถึง  รายละเอียดลิเก.. มหัศจรรย์นาฏดนตรีไทย

 

-

นายพงษ์ศักดิ์  สวนศรี

ที่ปรึกษาการจัดทำบทการแสดงลิเกไฮเทค

กล่าวถึง  การจัดทำและออกแบบการแสดงลิเกไฮเทค

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว