แถลงข่าว World Spa & Well – Being Convention 2012
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าว World Spa & Well – Being  Convention  2012

วันพุธที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  Princess  Valaya  Alongkorn  Drawing  Room  (ชั้น ๒) 

โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี  รอยัล  เมอริเดียน 

 

๑๔.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง


๑๔.๓๐  น.

-

ชมวีดีโอ  World Spa & Well – Being  Convention 


 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นางสาวภัทริราพร   เขียวสนั่น รองนายกสมาคมสปาไทย กล่าวถึง  ภาพรวมของการจัดงาน World Spa & Well – Being  Convention 


 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง  ความสำคัญของสปาไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย


 

-

นายแอนดรู  แจคก้า นายกสมาคมสปาไทย กล่าวถึง  ภาพรวมของการสัมมนา Inspiration & Dedication และความสำคัญ ของ World Spa & Well – Being  Awards ต่อ  อุตสาหกรรมสปาไทย


 

-

นางนภาลัย  หาญสุนันทานนท์  เคน Academy  Director, Chiva – Som Internation  Health  Resorts กล่าวแนะนำ  Spa  Treatment  for  a  High  Tech  World


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าว