แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหัวหิน – ชะอำ กอล์ฟ เฟสติวัล ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว   

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลหัวหิน – ชะอำ  กอล์ฟ  เฟสติวัล  ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง


 

-

ชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด


๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายวินัย   บัวประดิษฐ์     

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

กล่าวถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

 

-

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล    

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กล่าวถึง  ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวถึง  การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลหัวหิน – ชะอำ กอล์ฟ เฟสติวัล  2012


 

-

นายมนู  ธารพิพิธชัย  ประธานชมรมสนามกอล์ฟเพชรบุรี /

ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  กิจกรรมและรายละเอียดการข้าร่วมงานฯ และการ

สนับสนุนของพันธมิตรต่างๆ


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๔.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว