แถลงข่าวเปิดตัว “Lifestyle Thailand” Application
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

  แถลงข่าวเปิดตัว “Lifestyle  Thailand”  Application

วันพุธที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๐.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง


๑๐.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา  รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป  แอฟริกา  ตะวันออกกลาง  และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  รายละเอียดและแนะนำ “Lifestyle  Thailand”  Application


 

-

พิธีกรเชิญชวนให้ทดลองโหลดและใช้งาน Application 


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าว