แถลงข่าวตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
วันที่ประกาศข่าว : 20 มิ.ย. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมนิทรรศการภาพการเสด็จประพาสในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ตามเส้นทางสำคัญ

 

-

ชมวีดีทัศน์ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ 

 

-

ชมการแสดงมโนราห์

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

            เพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เส้นทางตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕

 

-

นายประภาส  อินทนปสาธน์ 

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานหาดใหญ่

กล่าวถึง  การจัดโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง เพื่อส่งเสริมการเดินทาง

            ภายในและระหว่างภูมิภาค

 

-

นายสุเมธ  บุญยก 

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

กล่าวถึง  การจัดงานแสดง แสง สี เสียง ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในพื้นที่

            เทศบาลเมืองพัทลุง

 

-

นายพีระ  ตันติเศรณี  

นายกเทศมนตรีนครสงขลา

กล่าวถึง  ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๕ 

            ในเขตเทศบาลนครสงขลา

 

-

นายบิณฑ์  บันลือฤทธิ์ 

ดารา / นักแสดง

กล่าวถึง   ความเคารพและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕  และการเชิญชวน

             เข้าร่วมเดินทางตามเส้นทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว