แถลงข่าว 2012 Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek
วันที่ประกาศข่าว : 13 มิ.ย. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าว  2012  Cape Panwa  Hotel  Phuket  Raceweek

วันพุธที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร


๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้แถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดปละการสนับสนุนการจัดงาน  2012  Cape Panwa  Hotel  Phuket  Raceweek 


 

 

-  นายภูมิภัทร   นาวานุเคราะห์    

    ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  โรงแรมในเครือเกษมกิจ 

-  Mr.  Grenville  Fordham 

    กรรมการผู้จัดการ  Image  Asia

-  นายปรเมศวร์  อมาตยกุล 

    ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

-  นางสาววัลเณซ่า  เมืองโคตร    

     Miss  Thailand  World  2012


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าว