พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย. 2555

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

วันศุกร์ที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  เวทีใหญ่ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 

อาคารชาเลนเจอร์ ๑ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

 

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๓.๔๕  น.

-

นายสุวรรณชัย  ฤทธิรักษ์

 

 

ที่ปรึกษาระดับ ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวรายงาน

๑๔.๐๐  น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบพิธีการ

๑๔.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๕.๐๐  น.

-

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

 

-

นายสุรพล  กัมพลานนท์วัฒน์ 

นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

กล่าวถึง  ภาพรวมของสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

 

-

นายบัญญัติ  พัทธธรรม      

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 

กล่าวถึง  ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

 

-

นายปรเมศวร์  อมาตยกุล

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ๘ เส้นทางมนต์เสน่ห์ทะเลสาบ

 

-

ชมบูท ๘ เส้นทางมนต์เสน่ห์ทะเลสาบ

๑๖.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

 

                        -------------------------------------

 

--------------------------------------------