แถลงข่าว งานมหัศจรรย์อีสาน (Miracle Isan)
วันที่ประกาศข่าว : 7 มิ.ย. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

งานมหัศจรรย์อีสาน (Miracle Isan)

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ณ บริเวณหมู่บ้านภาคอีสาน ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๕  

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

๑๔.๐๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

  

๑๔.๓๐ น.

-

ชมขบวนแห่เทียนพรรษา จากจังหวัดอุบลราชธานี และชมขบวนแห่ผีตาโขน จากจังหวัดเลย        

 

 

-

ชมวีดีทัศน์ กิจกรรม Miracle Isan

 

๑๕.๐๐ น.

 

นายสุรพล  เศวตเศรนี   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  นโยบายส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภาคอีสาน

 

 

 

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถึง  การจัดงานประเพณีผีตาโขน

 

 

 

นายสุรพล  สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึง  การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี “๑๑๑ ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”และงานแสดงประติมากรรมเทียนนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

-

ชมวีดีทัศน์กิจกรรมการจัดงานฯ

 

 

-

นายชนะ  นพสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวถึง  การจัดกิจกรรมงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

 

 

-

ชมวีดีทัศน์กิจกรรมการจัดงานฯ

 

๑๖.๐๐ น.

-

-

ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

จบการแถลงข่าว

 

..........................................................................................

 

หมายเหตุ   การแต่งการ : ผ้าไทย