มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย และแถลงข่าวการจัดทริปตามรอยภาพถ่าย “โรแมนติก..สตูล & ฮันนีมูน..ตรัง
วันที่ประกาศข่าว : 7 มิ.ย. 2555

กำหนดการ 

มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย  

และแถลงข่าวการจัดทริปตามรอยภาพถ่าย “โรแมนติก..สตูล & ฮันนีมูน..ตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ณ เวทีหมู่บ้านภาคใต้ งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย เมืองทองธานี   

 

 

๑๓.๐๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

  

๑๓.๓๐ น. 

 

 นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย “โรแมนติก..สตูล & ฮันนีมูน..ตรัง”  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งถึงสาม

 

      

 

นายสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ  ประธานสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย มอบรางวัลชมเชย

 

 

 

นายปรเมศวร์  อมาตยกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบรางวัลมุมมองใหม่

 

๑๓.๔๐ น.

-

แถลงข่าวการจัดทริปตามรอยภาพถ่าย “โรแมนติก..สตูล & ฮันนีมูน..ตรัง” 
  นายปรเมศวร์  อมาตยกุล  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   นายจรัญ  ชื่นในธรรม    ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง
   นายเกรียงไกร  มิตรยอดวงศ์   นิตยสาร Phototech

 

 

 

  

๑๔.๐๐ น.

 

 

 จบการแถลงข่าว