แถลงข่าวงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๕"
วันที่ประกาศข่าว : 1 มิ.ย. 2555


กำหนดการ 

แถลงข่าวงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี  ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่   ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

๑๓.๐๐   น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน /  รับเอกสาร


 

-

ชมนิทรรศการของภูมิภาคต่างๆ และ ทดลองใช้ Application เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ


๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรภาคสนามนำชมนิทรรศการต่างๆ


๑๔.๐๐  น.

-

ชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ  ตอน  นางลอย  ( ความยาว 5 นาที ) ตัดตอนมาแสดง ช่วง "เจ้าชู้ยักษ์" เป็นตอนทศกัณฐ์เกี้ยวนางสีดาแปลง (คือ นางเบญกายที่เป็นหลานสาวของทศกัณฐ์ที่โดนสั่งให้แปลงกายมาลวงพระรามว่าตายลอยน้ำมา)


๑๔.๑๐  น.

- 

พิธีกร ( หมวย- อริสรา กำธรเจริญ ) กล่าวต้อนรับ


 

- 

นายสุรพล  เศวตเศรนี   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีกล่าวถึง  รายละเอียดของการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี  ๒๕๕๕


๑๕.๐๐  น.

- 

ถ่ายภาพร่วมกัน  


๑๖.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว