พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ค. 2555

กำหนดการ 

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(“พิชิตกินรี  การันตีท่องเที่ยวไทย  และ  ชนะรอบทิศ  พิชิตอาเซียน”)

วันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องบอลรูม  ชั้น  ๖  โรงแรมอมารี  วอเตอร์เกท  กรุงเทพฯ 

 

 

๐๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๐๙.๐๐  น.

-

พิธีเปิดการอบรม


 

-

นางวิไลวรรณ   ทวิชศรี 

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยแห่งประเทศไทย (ททท.)

กล่าวรายงาน


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี   

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดการอบรม


 

-

ดร. อุตตม  สาวนายน 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และ  รองประธานกรรมการ 

สถาบันผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กล่าวถึง  ความร่วมร่วมมือระหว่าง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” และสถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ


๐๙.๔๐  น.

-

บรรยาย  หัวข้อ  “โอกาสของคนไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย  นางปิยะมาน  เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)


๑๑.๔๐  น.

-

 Coffee  Break