งานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊คส่งเสริมการท่องเที่ยว Miracle Thailand มหัศจรรย์เมืองไทย ต้องไปสัมผัส และ ๑๑ นักเขียนในโครงการ 11 Travel Writers for Miracle Thailand
วันที่ประกาศข่าว : 31 พ.ค. 2555

กำหนดการ

งานเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊คส่งเสริมการท่องเที่ยว  Miracle  Thailand  มหัศจรรย์เมืองไทย  ต้องไปสัมผัส 

และ ๑๑  นักเขียนในโครงการ 11 Travel  Writers  for  Miracle  Thailand

 วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 


๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง / รับของที่ระลึก


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกร  นายสุชาติ  ศรีตะมา  และ นางสาวรสวรรณ  หงษ์สุวรรณ  กล่าวต้อนรับ


 

-

รับฟังเพลง Miracle  Thailand  โดยศิลปินไทยที่โด่งดังระดับอาเซียนจากกลุ่ม“Sing  Out  Asia”  โดย  นายพลกฤษณ์  ถมยา


 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีและเหล่านักเขียนทั้ง ๑๑  ท่านบนเวทีเพื่อร่วมสนทนา ประสานักเขียน – นักเดินทาง กับแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ในใจ

นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม  ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

- นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  ททท. 

- นายอาทร  จุลโลบล 

- นายไมตรี  ลิมปชาติ 

- นายปองพล  อดิเรกสาร 

- นายวรนันท์   ชัชวาลทิพากร

- รศ.ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล

- นายจำลอง  บุญสอง

- นายรัฐสยาม  ศีลคุณ

- นางสาวสาธิตา  โสรัสสะ

- นายสุชาติ  ศรีตะมา

- นายพลกฤษณ์  ถมยา

- นางสาวรสวรรณ  หงษ์ทอง


 

-

นางสาวสาธิตา  โสรัสสะ  บรรณาธิการหนังสือ  มอบของที่ระลึกแด่
นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม  ประธานกรรมการ ททท. และ นายประกิตต์  พิริยะเกียรติ     รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  ททท.


 

-

ถ่ายถาพร่วมกัน


๑๕.๔๐  น.

-

เสร็จพิธี