ประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ค. 2555

แถลงข่าวงาน “ประเพณีอัฐมีบูชา   ประจำปี  ๒๕๕๕”

 วันพุธที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง / รับของที่ระลึก


 

 -

ชมวิดีทัศน์การจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาในปีที่ผ่านมา


 

-

ชมการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายเฉลิมชัย   เฟื่องคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึง  ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์  และการจัดงาน “ประเพณีอัฐมีบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๕ ) รวมถึงเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองอุตรดิตถ์ (มหัศจรรย์หลง - หลินเมืองลับแล)  ประจำปี  ๒๕๕๕


 

-

พระอธิการวรกูล  ธมมทินโน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง) กล่าวถึง  รายละเอียดของการจัดงาน “ประเพณีอัฐมีบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๕”


 

-

นายสุภกิตติ์  พลจันทร์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  และการสนับสนุน      การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

นายสนาม  กอนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง กล่าวถึง  ความสำคัญและความเป็นมาของการจัดงานฯ  รวมทั้งการสนับสนุนการจัดงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

- 

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐  น.

- 

จบการแถลงข่าว