เปิดตัว Mobile Application โฉมใหม่ “The New Amazing Thailand” พร้อมจับมือ Nokia ในการพัฒนาเกมส์ออนไลน์ “Thailand Racing by Smile Land” ผ่านระบบ Window Phone
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัว Mobile  Application  โฉมใหม่ “The  New  Amazing  Thailand”

พร้อมจับมือ  Nokia  ในการพัฒนาเกมส์ออนไลน์  “Thailand  Racing  by  Smile Land” 

ผ่านระบบ  Window  Phone

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ENIGMA  THEATRE  ชั้น  ๕  ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกร นายพงศ์สุข  หิรัญพฤกษ์  กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการเปิดตัว Mobile  Application  โฉมใหม่ “The  New  Amazing  Thailand”พร้อมจับมือ  Nokia  ในการพัฒนาเกมส์ออนไลน์  “Thailand  Racing  by  Smile Land”  ผ่านระบบ  Window  Phone

 

-   นายสุรพล  เศวตเศรนี 

     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-  นายจิรพัฒน์   จันทร์เจิดศักดิ์

     หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนาและระบบนิเวศน์การสื่อสารไร้สาย 

     โนเกีย  ประเทศไทย  และตลาดเอเชียเกิดใหม่

 

 

-

Lucky  Draw  สื่อมวลชน  ๒  รางวัล  (Nokia  Lumia  710  จำนวน  ๒  เครื่อง)


๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและแขกรับเชิญถ่ายภาพร่วมกัน