มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก
วันที่ประกาศข่าว : 22 พ.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว 

                                                                                       งาน “มหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก”

ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

 

๑๓.๓๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐ น. 

-

ชมการแสดงชุด “มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีศรัทธา”


 

-

พิธีกรกราบนมัสการและเรียนเชิญ


 

 

* พระศรีวิสุทธิวงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวถึง  ความเป็นมาของ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” ในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก และความสำคัญขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม


      

 

* นายนิมิต  จันทน์วิมล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถึง  ความพร้อมของสถานที่จัดงานฯ


 

 

* นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Circuit) และกิจกรรมในงานมหัศจรรย์วันวิสาขบูชาโลก


 

 

๑๕.๐๐ น.

-

-

-

สื่อมวลชนซักถาม

ถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าวฯ