แถลงข่าวการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ ๗
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ ลากูน่า  ภูเก็ต  ครั้งที่ ๗

วันพุธที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

 

๑๔.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  


๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ ลากูน่า  ภูเก็ต  ครั้งที่  ๗ กล่าวถึงรายละเอียดและการสนับสนุน โดย 

-  นายตรี  อัครเดชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

-  นางเดบบี้  ไดโอนีเซียส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ลากูน่า  ภูเก็ต

-  นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-  นางสาวเบญจวรรณ  เชี่ยวชาญพานิช  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท  เอฟ  แอนด์  เอ็น ผู้นำเข้าเครื่องดื่ม ไอโซโทนิก  ฮันเดรส  พลัส (100  PLUS)

-  นางสาวเก๋นภา  จิตติเรืองวิชัย  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส  นาฬิกาไทม์แม็กซ์

-  นางสาววัลณซ่า  เมืองโคตร  มิสไทยแลนด์เวิร์ล  ปี  2555  และ     ทูตการกุศล โครงการเรียนรู้การเรียนรู้เคลื่อนที่  ลากูน่าภูเก็ต


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๖.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว