แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้  ครั้งที่  ๒

วันพุธที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับของที่ระลึก


 

-

ชมสินค้า OTOP จาก  ๓  จังหวัดชายแดนใต้


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายปรเมศวร์  อมาตยกุล  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ภาพรวมของการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้  ครั้งที่  ๒


 

-

นายนิติ  ฮาซัน  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงาน


 

-

ผู้แทน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวถึง  การสนับสนุนการแสดงทางวัฒนธรรมจาก ๓  จังหวัดชายแดนใต้


 

-

ผู้แทน บริษัท  เอ็มเน็ต  โซลูชั่น  จำกัด กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมของการจัดงานฯ


 

-

ผู้แทน   ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว กล่าวถึง   การนำเสนอขายแพ็คเก็จส่งเสริมการท่องเที่ยว


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าว