อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน
วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

 “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน”

 วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานผลไม้ทั่วประเทศ


 

-

นายไมตรี  อินทุสุต 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

กล่าวถึง  การจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา


 

-

นายบริสุทธิ์  ประสพทรัพย์ 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก 

กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานผลไม้ในภูมิภาคตะวันออก

 

-

นายจตุรงค์  ราชพิทักษ์ 

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

กล่าวถึง  การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ ๔๘


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว