กิจกรรมส่งคณะนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟ โครงการท่องเที่ยวทางรถไฟ ๑๕ เส้นทางหรรษา นั่งรถไฟ ไปกอดหมอก หยอกสายลม ชมอารยธรรม
วันที่ประกาศข่าว : 4 พ.ค. 2555

กำหนดการ

กิจกรรมส่งคณะนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟ  โครงการท่องเที่ยวทางรถไฟ  ๑๕  เส้นทางหรรษา   

นั่งรถไฟ ไปกอดหมอก  หยอกสายลม  ชมอารยธรรม 

วันศุกร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องโถง  สถานีรถไฟกรุงเทพ  (หัวลำโพง)

 

๑๖.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๖.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-

นางพัฒน์มาศ    วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน


 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


๑๗.๐๐  น.

-

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  ททท. และแขกผู้มีเกียรติร่วมส่งคณะนักท่องเที่ยว ขึ้นรถไฟขบวนที่  ๘๓  สายกรุงเทพฯ – ตรัง  ณ  ชานชาลาที่  ๔


 

-

เสร็จพิธี