เปิดตัวหนังสือ “เที่ยวทั่วไทย ๔ ภาค ๑๒ เดือน ๓ ฤดู”
วันที่ประกาศข่าว : 23 เม.ย. 2555

กำหนดการ

                                                                                                               เปิดตัวหนังสือ “เที่ยวทั่วไทย ๔ ภาค  ๑๒ เดือน  ๓ ฤดู”

วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องโถง ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  

 

       ๑๓.๓๐ น.   

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


 

-

ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพภายในงาน


๑๔.๐๐ น. 

-

พิธีกรนำเข้าสู่การแถลงข่าว


       ๑๔.๒๕ น.

-

 

 

นายห้องสิน  นาคปานเสือ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งใจค้าและบริการ จำกัด

กล่าวถึง  ที่มาของการจัดทำหนังสือ

 

 

-

นางพัฒน์มาศ  วงศ์พัฒนศิริ 

ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.

กล่าวถึง  แนวทางในการจัดทำหนังสือ

 

 

-

นางสาวเบญจวรรณ  สุเนตรวรกุล 

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.

กล่าวถึง  ภาพรวมการใช้ประโยชน์จากหนังสือ


 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

        ๑๔.๓๐ น.

-

ผู้แถลงข่าว ร่วมกันทำพิธีเปิดตัวหนังสื่ออย่างเป็นทางการ

 

 

-

จับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อมอบหนังสือ “เที่ยวทั่วไทย ๔ ภาค  ๑๒ เดือน  ๓ ฤดู”

 

 

-

เสร็จสสิ้นพิธีการ