มหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 19 เม.ย. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

 “มหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕”

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๕

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐ น.

-

ชมการเดินแบบชุดพิเศษ “Durian Pretty Show”


 

-

ชมวีดีทัศน์ ชุด “มหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ปี ๒๕๕๕”


 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที


 

-

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


 

-

ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐ น.

-

จบงานแถลงข่าว