“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 12 เม.ย. 2555

กำหนดการ 

พิธีเปิดงาน “เย็นทั่วหล้า  มหาสงกรานต์”  ปี  ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕

ณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร

 

๑๖.๓๐  น.

- 

นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม   

ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์  ณ  วิหารพระพุทธไสยาส


๑๘.๓๐  น.

- 

ลงทะเบียนสื่อมวลชน


๑๙.๓๐  น.

-

ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานฯ


๒๐.๐๐  น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี   

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวรายงาน


 

-

นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม 

ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน  “เย็นทั่วหล้า  มหาสงกรานต์” ปี  ๒๕๕๕


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและชมนิทรรศการ

จำลองสงกรานต์  ๔  ภาค


 

-

เสร็จพิธี