การแข่งขันสมุยไตรแอทลอน 2012
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

        การแข่งขันสมุยไตรแอทลอน 2012

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

ณ ห้องพาโนรามา ๒ ชั้น ๑๔ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ         ๑๓.๐๐ น.   

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


 

-

ชมวิดิทัศน์นำเสนอการแข่งขันสมุยไตรแอทลอน 2012

.

       ๑๔.๐๐ น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันสมุยไตรแอทลอน 2012 

 นายภาณุ  วรมิตร  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี


 

-

นายรามเนตร  ใจกว้าง  นายกเทศมนตรีเมืองเกาะสมุย


 

-

นายเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร  ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย


 

-

ผู้แทนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด หรือบริษัทในเครือ


 

-

นายพรหมโชติ ไตรเวช  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

-

นายทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  รองผู้อำนวยการสื่อสาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด


 

๑๖.๐๐ น.

-

-

การแสดงโชว์ระบำตากีปัส

จบการแถลงข่าวฯ