แถลงข่าวโครงการ Phuket Graet Time
วันที่ประกาศข่าว : 3 เม.ย. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ Phuket  Graet  Time

 วันอังคารที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดการจัดงาน Phuket  Graet  Time

นายธวัชชัย  อรัญญิก 

    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

-  ผู้แทน  บริษัท  บางกอกแอร์เวย์  จำกัด 

-  นายปิ่นยศ  พิบูลสงคราม

     ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการขายและการตลาด  สายการบินนกแอร์

-  นายสมบูรณ์   จิรายุส

     นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

๑๕.๐๐  น.

-

จับฉลากมอบของรางวัลให้กับสื่อมวลชน

(แพคเก็จมหัศจรรย์ภูเก็ต พังงา, บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต,

ห้องพัก 2 คืน และรภเช่า 3  วัน  ฯลฯ)

 

-

จบการแถลงข่าว