Yunnan (China) - Thailand Tourism Exchange and Cooperation
วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค. 2555

Yunnan (China) -  Thailand  Tourism  Exchange  and  Cooperation

วันพุธที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๕

ณ  โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี  รอยัล  เมอริเดียน  ถนนวิทยุ 

ณ  ห้อง Crsytal  Hall ชั้น  ๓

 

๑๕.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๖.๐๐  น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน


 

-

ชมการแนะนำสินค้าและงานส่งเสริมการขายมณฑลยูนนาน

 

   ณ  Terrace  AB  Hall  ชั้น  ๓

 

๑๗.๐๐  น. 

- 

ผู้ว่าการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน  และ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ


 

-

งานส่งเสริมการขาย


๑๘.๒๐  น.

-

พิธีลงนามเจตจำนงการส่งเสริมด้านท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

   ณ  ห้อง Crsytal  Hall ชั้น  ๓

 

๑๘.๓๐  น.

-

รับประทานอาหาร


๑๙.๔๐  น.

-

จบงาน