“มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวไปกับมุมมองใหม่”
วันที่ประกาศข่าว : 23 มี.ค. 2555

งานแถลงข่าว “มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวไปกับมุมมองใหม่”

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  

ณ บริเวณชั้น G หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน ตรงข้ามศูนย์การค้ามาบุญครอง

 

๑๓.๐๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

  

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

 

 

-

นางสาวพรทิพย์  กองชุน  หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย กล่าวถึง  การเที่ยวไปกับมุมมองใหม่

 

 

-

สาธิต “มุมมองมหัศจรรย์”

 

 

-

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด กล่าวถึง กิจกรรม “มหัศจรรย์เมืองไทยของฉัน”

 

 

-

นายอริยะ  พนมยงค์  หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทยกล่าวถึง  บทบาทในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ตอบข้อซักถาม

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว