งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบัตร Miracle Thailand Card
วันที่ประกาศข่าว : 22 มี.ค. 2555

 

กำหนดการ

งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

โครงการบัตร Miracle Thailand Card

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕  

ณ บริเวณชั้น ๑ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ข้างเพลินจิตเซ็นเตอร์

 

๑๐.๐๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

  

๑๐.๓๐ น.

-

แมทธิว ดีน และ ลิเดีย พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมชมโชว์นาฎมวยไทย

  

 

-

นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

กล่าวเปิดงาน พร้อมเล่าถึงความเป็นมาของบัตร

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวถึง  ประโยชน์ของบัตรต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

 

-

พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นร่วมสนทนาการทำงานร่วมกันและมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตร Miracle Thailand

 

 

-

นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนาพร  นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

 

-

นางมยุรี  ชัยพรหมประสิทธิ์  ผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาด ศูนย์การค้า Siam Paragon และกรรมการผู้บริหาร Paradise  Park

 

-

นางณัฐศมน  วงศ์กิตติพัฒน์  ผู้จัดการใหญ่การตลาด บริษัท The Mall Group

 

-

นายมนาเทศ  อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า The Emporium Shopping Complex

 

-

นายศักดิ์ชัย  เก่งกิจโกศล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ ศูนย์การค้า บมจ. MBK

 

-

ผู้บริหารระดับสูง King Power

 

-

ผู้บริหารระดับสูง สยามนิรมิตร

 

-

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการบัตร Miracle Thailand อย่างเป็นทางการ

 

-

ชม Trailer แนะนำบัตร Miracle Thailand

๑๒.๐๐ น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / เสร็จสิ้นพิธีการ