วันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 16 มี.ค. 2555

 

กำหนดการแถลงข่าว

“วันตราดรำลึก”  ประจำปี  ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องฟอร์จูน  ชั้น  ๓  โรงแรม  แกรนด์  เมอร์เคียว  ฟอร์จูน  กรุงเทพฯ  

 

       ๑๓.๐๐ น.   

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

 

 

กล่าวถึง  ภาพรวมด้านต่างๆ ของจังหวัดตราด และวัตถุประสงค์       การจัดงาน “วันตราดรำลึก” ประจำปี ๒๕๕๕

 

 

-

นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

 

 

กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

 

-

นายวรนิติ์  กายราศ

 

 

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด

 

 

กล่าวถึง  การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดงานฯของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นาวาโทสมบัติ  บุญเกิดพานิช

 

 

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 

 

กล่าวถึง  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของสมาคมฯ

๑๕.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนซักถาม / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว