เทศกาลศิลปะและดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ และการแข่งขันวิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร
วันที่ประกาศข่าว : 15 มี.ค. 2555

 

กำหนดการแถลงข่าว 

เทศกาลศิลปะและดนตรีนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang  Mai  Fest  2012)

และ 

การแข่งขันวิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร  ครั้งที่  ๗ 

“7th  Ocean  to  Ocean  Relay  Running (sunrise  to  sunset)”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๕

ณ  ประชุม ๑  ชั้น  ๑๐   อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

 

๑๓.๓๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

 

-

ชมการแสดงชุดศิลปวัฒนธรรมไทย

 

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของการจัดงาน “Chiang  Mai  Fest  2012”  

นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายยุทธ  วาณิชชานนท์   ที่ปรึกษา  บริษัท  เอิร์ทวินด์แอนด์ไฟร์  จำกัด

นางนันทิญา  อังคณากานต์   รองผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  บริษัท  ทรูมูฟ  จำกัด  (มหาชน)

 

 

- 

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / จบงานแถลงข่าว

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการจัดงานการแข่งขันวิ่งผลัดมหาสมุทรสู่มหาสมุทร  ครั้งที่  ๗

นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์   ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้แทน  ธนาคารออมสิน  จำกัด

ศาสตราจารย์คลินิก  น.พ.เอาชัย  กาญจนพิทักษ์  ประธานวิ่งเวชธานี - รอบวัง

๑๖.๐๐  น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน  / จบการแถลงข่าว