งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติและงานไหว้ครูมวยไทยโลกและงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ 

งานไหว้ครูมวยไทยโลกและงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก 

วันพฤหัสบดีที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องโถง  ชั้น  ๑   อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๐๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

๑๓.๒๕ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวฯ

 

๑๓.๓๐ น.

-

ชมวิดีทัศน์การจัดงานฯ

 

๑๓.๔๐ น.

-

ชมการไหว้ครูมวยไทยและการแสดงหุ่นว่าวไทยและว่าวนานาชาติ

 

๑๓.๕๐ น. 

- 

นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  แนวความคิดการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม “หรรษา กีฬา ดนตรี”

 

 

-

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง  การจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก และงานมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก

   

 

-

นายชาญณรงค์ สุหงษา  นายกสมาคมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยกล่าวถึง  การจัดพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก

 

 

-

นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์  นายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยกล่าวถึง การแข่งขันมวยไทยอาชีพ “มหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก”

 

 

-

รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึง  กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ 

 

 

-

นายสมัชชา นิยมศิลป์  นายกสมาคมนักบินว่าวประเทศไทย กล่าวถึง ว่าวไทยและว่าวนานาชาติ

 

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวสรุปการจัดงานกีฬาไทยระดับนานาชาติ

 

๑๔.๒๐ น.

-

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

๑๔.๒๕ น.

-

ชมการแสดง “มหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก”

๑๔.๓๐ น.

 

ถ่ายภาพร่วมกัน / จบงานแถลงข่าว