แถลงข่าวการจัดโครงการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน รำลึกสึนามิไทย – ญี่ปุ่น
วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.พ. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดโครงการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน  รำลึกสึนามิไทย – ญี่ปุ่น

วันพุธที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)         

๑๔.๓๕  น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน  รำลึกสึนามิไทย – ญี่ปุ่น  ขึ้นบนเวทีแถลงข่าวฯ

 

 

-

ชมวิดิทัศน์งานเดิน  - วิ่ง  มินิมาราธอนฯ 

 

๑๔.๔๐  น.

-

นายนคร  ศิลปอาชา นายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดโครงการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอนรำลึกสึนามิไทย - ญี่ปุ่น

 

 

-

นายแพทย์ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานฯ

 

 

-

นางสาวริเอะ  ซาโต้Representative JICA  Thailandกล่าวถึง  การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

 

 

-

 

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกัน

- ชุดที่ 1  ผู้แถลงข่าวโครงการเดิน - วิ่ง และผู้สนับสนุนฯ

- ชุดที่ 2  ผู้ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวภาคกลางฯ และผู้สนับสนุนฯ

 

 

-

จับฉลากมอบของรางวัลให้สื่อมวลชน

 

๑๕.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว