แถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวภาคกลาง “เที่ยวหรรษา...หน้าร้อน”
วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.พ. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวภาคกลาง “เที่ยวหรรษา...หน้าร้อน”

วันพุธที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  

ณ   ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

๑๓.๐๐   น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

 

-

ชมการสาธิตการแสดงสินค้าพื้นมืองของจังหวัดเพชรบุรี

 

 

-

ชมบูธนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ ของภูมิภาคภาคกลาง

 

๑๓.๓๐   น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

๑๓.๔๐   น.

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยว “เที่ยวหรรษา - หน้าร้อน” โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีขึ้นช่วงฤดูร้อนในพื้นที่ภาคกลาง ๖ สไตล์ ตามสโลแกน  “เที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง”

           —  มนต์เสน่ห์ทะเลวัง     

           —   แดนสวรรค์ตะวันตก

           —  เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน   

           —   เมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์

           —  ผจญภัยหัวใจสีเขียว          

          —   กรุงเทพฯ สุขหรรษา

อาทิ  โครงการ  “ท่องเที่ยวเรียนรู้ ห้องสมุดท่องเที่ยว”  โครงการ   

“เที่ยวหลากหลายสไตล์ 7 Greens”

 

 

-

นายวินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานพระนครคีรี  - เมืองเพชร  ครั้งที่ ๒๖

 

-

นางราตรี  บัวประดิษฐ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ