แถลงข่าวโครงการ “กรุงเทพฯ...ภูมิใจเสนอ ปีที่ ๒”
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ “กรุงเทพฯ...ภูมิใจเสนอ ปีที่ ๒”

วันอังคารที่  ๒๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้อง Fahrenheit  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

 

๑๔.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

 

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกร  นางสาวปนัดดา  วงศ์ผู้ดี  กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึง  นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพรวมและการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบการนำเสนอ หนังสือ Pocket Book และ E-Book

 

 

-

นางสาวปนิษฐา  บุรี  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวถึง  ความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

-

ดร. ประสาน  ภิรัช บุรี  กรรมการผู้จัดการศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคมอบหนังสือ “กรุงเทพฯ...ภูมิใจเสนอปีที่ 2”  ให้กับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

-

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ Celebrity  ขึ้นสัมภาษณ์บนเวทีเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้แนะนำในหนังสือ “กรุงเทพฯ...ภูมิใจเสนอปีที่ 2” 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว