การต้อนรับคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากประเทศกาตาร์
วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.พ. 2555

 

กำหนดการ 

การต้อนรับคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากประเทศกาตาร์ 

วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

ณ   ห้องประชุมโรงอาหาร  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๔.๐๐  น.

-

นางจุฑาพร  เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป  แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา   ททท.  ให้การต้อนรับและจัดบรรยายให้แก่คณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากประเทศกาตาร์  ดังนี้

  การบรรยายหัวข้อ “Medical  Tourism  in  Thailand”  โดย

    แพทย์หญิงประภา  วงแพทย์   ประธานกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

การบรรยายหัวข้อ “Spa & Wellness  in  Thailand”  โดย

   นายอภิชัย  เจียรดิศักดิ์    ปรึกษาสมาพันธ์สปาไทย