ล่องเรือเวียนเทียนกลางน้ำเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2555

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

                               แถลงข่าว “ล่องเรือเวียนเทียนกลางน้ำเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี  ๒๕๕๕”  จังหวัดพะเยา 

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

 

 

-

ชมวีดีทัศน์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 

๑๓.๓๐  น.

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวถึง  ประวัติและความเป็นมาของงาน “ล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำเนื่องใน            วันสำคัญทางพุทธศาสนา  ประจำปี  2555”

 

 

-

นายมงคล  สิทธิหล่อ  วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กล่าวถึง   รายละเอียดของการจัดกิจกรรมล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำ

 

 

-

นายสุภกิตติ์  พลจันทร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ ของ ททท.

 

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

จบการแถลงข่าว