มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓๒
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.พ. 2555

                                                                                                   กำหนดการ

แถลงข่าวมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓๒   

และแสดงว่าวนานาชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕

วันพุธที่  ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

ณ   ลานกิจกรรมสแควร์  B  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

๑๔.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

 

 

-

ลิ้มรสชาชักสตูล  พร้อมโรตีกะไป๊ขนมพื้นบ้านที่หากินได้อยาก

 

 

-

ชมการแสดง  ชุด  ระบำว่าวควาย

 

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

 

-

นายพิศาล  ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 

 

-

นายอภิชาติ  อินทรพงษ์พันธ์ รองผู้ว่าการด้านบริหาร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง   นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. และการสนับสนุน  ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

 

 

-

นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานมหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑๒  และงานแสดงว่าวนานาชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕

 

-

นายปริญญา   สุขชิต  อุปนายกสมาคมกีฬาไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์ กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว

 

 

-----------------------------------------------------------